Ülke Analizleri

Azerbaycan | Kazakistan | Türkiye | Türkmenistan

Avrasya Ekonomi Politika Danışmanlığı, aşağıdaki haritada görülen geniş Avrasya bölgesindeki ekonomik ve siyasi gelişmeleri yakından izleyerek, bu ülkelerdeki durumu ve sağlıklı yorumlarını güncel ve zamanlı bir biçiimde kullanıcılarına sunar.

AEPD'nin hazırladığı ülke analizlerinde temel olarak kullanılan, küresel ekonomik koşullara ilişkin varsayımlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

2000'li yılların ortalarındaki hızla artan küresel ticaret, sermaye akımları ve üretimden sonra, küresel büyüme 2007 yılının ikinci yarısında yavaşlama belirtileri göstermeye başladı ve bütün yıl için 3.6 oranında gerçekleşti. ABD ekonomisinde duraklama olup olmadığının teknik tartışmaları sürerken, bir çok gösterge, ABD ekonomisinin duraklama içinde olduğu görüşünü desteklemektedir.

Bir likidite sorunu olarak başlayan sub-prıme krizinin hızla bir ödeme gücü sorununa dönmesi, ya kötü durumda olan bankaların birleşmesi (Bank of Amerıca ve Countrywıde) ya da zorla evlendirilmesi (Bear Sterns-JP Morgan) sonuçlandı. Tutsat piyasasında başlayan kriz, tüm konut sektörünü ve sonra da diğer sektörleri etkilemeye başladı. Sıkılaşan kredi, hemen hemen her sektörde yatırım ve tüketim kararlarını olumsuz etkiledi.

ABD Merkez Bankası tarafından son zamanlarda alınan önlemler (faiz indirimleri, kredi müzayedeleri), bu boyutta bir krizin, Bush yönetiminin yıllarca büyük açıklar veren maliye politikalarında bir değişiklik belirtisi görülmeden ve yalnızca para politikaları ile çözülemeyeceğini gösterdi. Bunun yanısıra, ABD Merkez Bankasının ciddi mali riskler aldığı ve ahlaki tehlikeyi artırdığı görüşü yaygınlaştı ve kriz sonrası ABD ekonomisinin düzelme hızı konusundaki kaygıları artırdı.1

Güçlü iç talep ya da yüksek emtia fiyatlarının etkisiyle, bazı yükselen ekonomilerin direnme göstermelerine rağmen, cari açıkları büyük olan ülkeler sıcak paranın çekilmesiyle sıkıntı çekmeye başladılar. Bu baskı, Güney Afrika randı, Türk lirası, daha az ölçüde Macar florinti gibi borcu yüksek paraları ve İslanda kronu gibi küçük, açık ve cari açığı büyük olan ülkerlerin paralarını etkiledi. Cari açığı olan ülkelere göre cari fazlası olan ülkeleri tercih eden riskten kaçmanın daha da güçleneceği beklenmektedir.

Küresel büyüme için yaptığımız temel varsayımlar şöyledir:

AEPD, 2008 yılının başlarında hızla yükselen emtia fiyatlarının, küresel duraklamadan dolayı talep azalması nedeniyle yavaşlayacağını ve 2008 yılının bütünü için düşme göstereceğini beklemektedir. Bunun tek istisnası, 2008 yılında ortalama varil fiyatı 86 dolar olması beklenen ham petrol ve petrol ürünleridir.

AEPD, ABD Merkez Bankasın daha fazla faiz indirimi yapacağını beklememekte, ancak Avrupa Merkez Bankası üzerindeki faizleri indirmek için baskının yılın geri kalan döneminde daha da artacağını beklemektedir.

1 A Generalized Run on the Shadow Financial System, Nouriel Roubini's Global EconoMonitor

globalassumptions_tr